Czy za stypendium trzeba odprowadzić podatek

Czy za stypendium trzeba odprowadzić podatek

Każdy student może otrzymać stypendium, jeśli spełni wymagane przez uczelnie warunki. Przeważnie jest to odpowiednio wysoka średnia ocen lub wybitne...