Wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto

W umowie zawieranej z pracodawcą zawsze podane jest wynagrodzenie brutto.  Natomiast wypłatę dostajemy w kwocie netto, która jest niższa od...

Sprzedaż własnego mienia prywatnego a podatki

Prywatnie możemy sprzedawać rzeczy nowe i używane. Sprzedaż własnego mienia nie będzie podlegała opodatkowaniu, jeśli od końca miesiąca nabycia  upłynie...