Imprezy świąteczne a PIT 2016

Zbliżają się święta i czas spotkań z bliskimi w gronie rodzinnym, z przyjaciółmi. Często też pracodawcy organizują dla swoich pracowników spotkania przedświąteczne w firmie. Czy  pracownik biorący udział w takiej imprezie dokonując rozliczenia pit 2016 będzie zobowiązany odprowadzić podatek od przychodu – świadczenia otrzymanego z tytułu imprezy firmowej?

Nie wszyscy lubią takie imprezy, ale z różnych względów nie wypada nie wziąć w nich udziału. Czyli udział w tego typu imprezie nie zawsze można uznać za dobrowolny. Czasem może być wymuszony obawą przed potencjalnymi negatywnymi  konsekwencjami ze strony pracodawcy. Nie każdy uczestnik w jednakowym stopniu “korzysta” z dóbr dostępnych na takiej imprezie. Niektórzy nie mogą uczestniczyć ze względów rodzinnych czy zdrowotnych. Dobrze więc się stało, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził w wyroku z 2014 roku, iż świąteczne imprezy firmowe nie powodują przychodu dla uczestników, a co za tym idzie nie powstaje obowiązek podatkowy od  dodatkowego przychodu.

Wcześniej organy podatkowe różnie interpretowały przepisy w tym zakresie, gdyż art. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż przychodem jest również wartość “innych nieodpłatnych świadczeń”. Pojęcie nieodpłatnych świadczeń nie jest doprecyzowane w ustawie o pit i budzi wiele zastrzeżeń. Tak więc często  pracodawcy nie chcąc być na bakier z fiskusem, doliczali pracownikom do przychodu wartość świadczeń z tytułu firmowych imprez z okazji świąt. Nie sposób było określić precyzyjnie wartości tych świadczeń. Pracownicy, którzy nie brali udziału w imprezach, albo w ograniczonym czasie czy zakresie, czuli się pokrzywdzeni. Pracownicy często traktowali udział w takiej imprezie jako obowiązek służbowy, w dodatku wykonywany po godzinach pracy.

Dopiero wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku i późniejsze idące za nim w ślad interpretacje Ministra Finansów z 2015 roku wyraźnie wskazują, jakie świadczenia można uznać za przychód pracownika. Muszą to być świadczenia, które są w interesie pracownika i wykonane za jego zgodą, faktycznie odebrane (a nie tylko zaproponowane) i przynoszące korzyść, która jest wynoszona na zewnątrz stosunku pracy. Korzyść ta powinna być wymierna i przypisana indywidualnie konkretnemu pracownikowi. Nie może to być korzyść dostępna dla ogółu pracowników.

Powyższych kryteriów nie spełniają firmowe imprezy świąteczne. Mają one na celu integrację zespołu i lepsze wyniki pracy, a więc są organizowane bardziej w interesie pracodawcy niż pracownika. Korzyść pracownika z takiej imprezy trudno wymierzyć w sposób precyzyjny i na pewno nie jest ona wynoszona na zewnątrz stosunku pracy. Trudno byłoby też wymierzyć przysporzenie przypadające konkretnemu pracownikowi. Impreza jest dostępna dla ogółu pracowników i mogą z niej korzystać w różnym zakresie.

Dlatego też pracownikowi zaproszonemu na imprezę nie można będzie doliczyć dodatkowego przychodu do rozliczenia z fiskusem.  W rozliczeniu rocznym pit nie będzie zwiększonego przychodu i wyższego podatku. Rozliczenie pit online 2015 będzie jeszcze prostsze, gdyż będzie można rozliczyć pit online korzystając z programu pit na własnym komputerze, nie wychodząc z domu. Rozliczenie pitu przez internet jest z każdym rokiem bardziej popularne.