Koszty dostępu do Internetu w PIT za 2017 online

Każdy podatnik prywatnie korzystający z Internetu ma prawo do odliczenia podatkowego jego kosztów w wysokości do 760 PLN na rok.

Rozliczenie PIT przez Internet może zawierać odliczenie kosztów swojego medium — Internetu. Odliczenie dostępne jest jedynie dla podatników prywatnie płacących za dostęp do sieci — przypadku działalności gospodarczej, jak również telepracy Internet stanowi koszt podatkowy. Z ulgi można skorzystać tylko raz przez dwa kolejne lata.

Najczęściej korzystamy z ulgi internetowej, rozliczając PIT 37 online. Rozliczenie PIT 2017 przez Internet, aby skutecznie przeprowadzić odliczenie kosztów Internetu, musi spełnić szereg warunków oraz uwzględniać następujące okoliczności:

  • Ulga na korzystanie z Internetu może dotyczyć miejsca niezależnego od miejsca zamieszkania podatnika.
  • Z uwagi na fakt, że ulga na Internet nie jest ryczałtem, niezbędne jest rzeczywiste poniesienie kosztów związanych użytkowaniem sieci. Kwota 760 PLN jest górnym pułapem, jaki może rozliczyć podatnik. Oznacza to, iż przypadku wydatków na sieć przekraczających 760 PLN deklarujemy właśnie taki koszt. Jeżeli wydatki były niższe, deklarujemy faktycznie zapłacona wartość.
  • Wartość odliczenia wynika z faktur wystawionych za użytkowanie sieci Internet. Oznacza to, że nasze rozliczenie PIT 2017 program nie może zastosować mechanizmu ulgi internetowej do kosztów modemu, aktywacji czy przyłączenia usługi internetowej. Faktura powinna przy tym dotyczyć jedynie Internetu (nie może to być usługa łączona np. telefon + Internet).
  • Punktem wyjścia do skorzystania ulgi internetowej są opłacone faktury wystawione na imię i nazwisko podatnika (są one również niezbędne w razie późniejszej kontroli podatkowej). Małżonkowie powinni postarać się o to, by faktury były wystawione na dane obojga z nich — to stawia ich w najbardziej jednoznacznej sytuacji w przypadku wspólnego rozliczania wydatków. Limit 760 PLN dotyczy każdego z małżonków z osobna. Każde z nich może skorzystać z tego limitu. Nie jest jednak możliwe zastosowanie łącznego limitu (sumy) w rozliczeniu jednej osoby.
  • W przypadku dokonywania płatności za Internet transferem bankowym, jego potwierdzenie powinno zawierać następujące informacje: zapłacona kwota, imię i nazwisko, nazwa dostawcy, data, określenie celu opłaty (dostęp do sieci).
  • Ulga może dotyczyć wyłącznie opłaconych faktur — nie ma możliwości rozliczenia faktur jeszcze nieopłaconych w okresie, którego dotyczy rozliczenie.
  • Jeżeli płatności dokonano gotówką, odpowiedni zapis powinien widnieć na fakturze.