PIT 37 online — rozliczenie PIT przez Internet w roku 2017

Najbardziej popularne w Polsce rozliczenie PIT 37 jest również tym rozliczeniem, którego dotyczy największa ilość pytań. Z uwagi na zbliżający się termin składania tegorocznych deklaracji PIT, przypominamy najważniejsze wiadomości dotyczące tej formy rozliczenia podatkowego.

Zeznanie PIT 37 jest najczęściej przygotowywaną deklaracją w każdym programie i serwisie realizującym rozliczenie PIT 2017 online. Ten rodzaj rozliczenia stosujemy do przychodów opodatkowanych według ogólnych zasad podatkowych wedle skali podatkowej i uzyskanych jedynie za pośrednictwem płatników. Jeżeli podatnik rozliczający się na podstawie PIT 37 online uzyskiwał w roku fiskalnym także innego rodzaju przychody, podlegające innemu rodzajowi opodatkowania (np. ryczałt, podatek liniowy), podlega obowiązkowi przygotowania dodatkowej deklaracji (np. PIT 28).

Dodatkowo rozliczenie PIT online w wersji PIT 37 będzie właściwym wyborem w następujących sytuacjach:

  • łączne rozliczenie ze współmałżonkiem (przy założeniu, iż każde z nich jest uprawnione do PIT 37 online),
  • łączne rozliczenie z małoletnią osobą (jako osoba samodzielnie wychowująca dziecko),
  • rozliczenie podatku od przychodów osiągniętych poza granicami RP, jeśli wystąpiło pośrednictwo polskiego płatnika,
  • rozliczenie podatku przez nierezydenta (zamieszkującego w Unii Europejskiej lub Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej);

Wybór PIT 37 online jako zeznania podatkowego będzie błędem w następujących sytuacjach:

  • osiąganie wyłącznie przychodów niepodlegających opodatkowaniu (nie występuje w tym wypadku obowiązek składania żadnej deklaracji),
  • osiąganie tylko i wyłącznie przychodów opodatkowanych inaczej niż wedle skali podatkowej,
  • osiąganie przychodów z działalności pozarolniczej gospodarczej lub też ze specjalnych działów produkcji rolnej (w tych okolicznościach należy samodzielnie obliczyć i zapłacić podatek),
  • osiąganie przychodów opodatkowanych wedle skali zarówno z udziałem płatnika, jak i bez jego udziału,
  • subtrakcja straty podatkowej z lat ubiegłych (jednak można użyć PIT 37 do wykazania straty podatkowej),
  • doliczanie do własnych dochodów małoletnich dzieci (ponieważ doliczenie nie będzie możliwe w razie dochodów wynikających pracy, stypendiów oraz przedmiotów, którymi swobodnie dzieci dysponują — w razie wystąpienia tej sytuacji podatnik wciąż składa PIT 37, a dziecko swoją własna deklarację z pisemnym poświadczeniem opiekuna);

Rozliczenie PIT 37 jako najbardziej podstawowe jest także najłatwiejszym formularzem podatkowym i przy odpowiednim przygotowaniu nie powinno powodować znaczących trudności nawet niedoświadczonemu podatnikowi.