Rozlicz PIT 2017 online: świadczenie 500+ i program do rozliczania PIT 2017

Od wiosny zeszłego roku polskie rodziny korzystają z rządowego programu 500+. Świadczenie to może być całkowicie pominięte przez nasze rozliczenie PIT online 2017 — nie musi być deklarowane, gdyż jest zwolnione z podatku.

500+ nie podlega opodatkowaniu PIT i jest to z całą pewnością dobra nowina dla milionów polskich rodzin z upodobaniem korzystających z tego niezwykle popularnego świadczenia rodzinnego. Żadna kwota z 500+ nie ma wpływu na dochód wolny od podatku, stopień skali podatkowej czy też możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Jak się jednak okazuje świadczenie to nie jest całkowicie wolne od kontekstu fiskalnego stwarzanego przez roczne rozliczenie PITu przez Internet (czy też w bardziej tradycyjny sposób). Otóż w pewnych okolicznościach uzyskany w normalnym trybie zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej może mieć wpływ na prawo do bycia beneficjentem 500+. Dzieje się tak, ponieważ ów zwrot musi być traktowany w rozliczeniu PIT jako przychód, który automatycznie zwiększa dochód rodziny, co w konsekwencji może zakwestionować jej prawo do 500+.

Zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej jest już dobrze utrwalonym mechanizmem w naszych rocznych rozliczeniach PIT. Przysługuje on podatnikom o zbyt niskim dochodzie ewentualnie zbyt dużej liczbie dzieci, by w pełni skorzystać z przysługującej im kwoty odliczenia prorodzinnego. W takiej sytuacji mają oni prawo do ubiegania się o zwrot niewykorzystanej części lub nawet całości ulgi prorodzinnej. W kontekście przepisów prawa podatkowego jest to jednak tylko przywilej, a nie obowiązek podatnika. Warto o tym pamiętać, gdyż odzyskana, a następnie wliczona do dochodu kwota ulgi może w efekcie odciąć dostęp do różnorakich świadczeń rodzinnych, w tym także programu 500+. Rozlicz więc PIT online rozważnie, pamiętając o potencjalnych konsekwencjach swoich decyzji.

Zasadniczo problem tutaj omawiany dotyczy rodzin wychowujących jedno dziecko — tylko w ich przypadku świadczenie 500+ sankcjonowane jest limitem miesięcznym dochodu w rodzinie. Aktualnie limit ten wynosi 800 zł dla rodziców wychowujących 1 dziecko oraz 1200 zł dla rodziców wychowujących dziecko niepełnosprawne. Określając dochód rodziny, należy odwołać się do danych z roku 2014, jednak ponieważ Ordynacja podatkowa zalicza do dochodu również otrzymany zwrot ulgi prorodzinnej, może się okazać, że ten kilkusetzłotowy wzrost dochodu doprowadzi do przekroczenia limitu 800/1200 zł, a następnie pozbawi rodzinę dostępu do świadczenia 500+.