Rozliczenie PIT 2017 online a prawo podatkowe i podatek – nowa forma, niezmienne treści

Już niebawem, po świąteczno-noworocznym rozluźnieniu, dla wielu z nas rozpocznie się okres przygotowań do corocznego rozliczenia z fiskusem. Rozliczenie roczne PIT,  niewątpliwie wręcz strywializowane wygodą jaką zapewnia pierwszy lepszy program PIT, wciąż pozostaje jednym z najważniejszych aspektów naszych relacji z państwem. Jest to aspekt precyzyjnie zdefiniowany.

Rozliczanie PIT online nie niesie z sobą żadnych zmian w naszych obowiązkach wobec Urzędu Skarbowego – sprawia jedynie, iż wiele z nich można znacząco uprościć a niekiedy zautomatyzować. Dlaczego jednak nie być obywatelem świadomym swych praw i obowiązków – nawet jeśli doraźnie świadomość ta wydaje się zbędna? Naturalnie wszyscy ci, którzy radzą: rozlicz PIT online, mają całkowitą rację. Dlaczego jednak nie mielibyśmy wiedzieć, co właściwie robimy wypełniając deklarację podatkową. Oto podstawy dla dociekliwych.

Prawo podatkowe

Termin prawo podatkowe odnosi się do zespołu norm prawnych sankcjonujących obciążenia podatkowe. Jest odrębną gałęzią prawa, ponieważ posiada swoiste dla siebie: przedmiot, podmiot, metodę, funkcję oraz zasady regulacji. Przedmiotem prawa podatkowego są stosunki pomiędzy jednostką i państwem w zakresie obowiązku podatkowego. Podmiotami są dłużnik (jednostka) i wierzyciel (państwo) podatkowy. Metoda regulacji określona jest jako władztwo oraz podporzadkowanie podatnika organom podatkowym (mamy tu do czynienia z nierównorzędnością podmiotów). Funkcją regulacji prawa podatkowego jest redystrybucja, czyli przepływ środków w postaci podatków od jednostek do państwa. Prawo podatkowe ma również swoje ogólne zasady. Przy całej swej odrębności, prawo podatkowe zachowuje związki z innymi gałęziami prawa: prawem finansów publicznych, gdzie jest instrumentem polityki fiskalnej oraz gospodarczej i społecznej; prawem cywilnym, gdyż obowiązek podatkowy powstaje zwykle jako konsekwencja realizacji normy prawa cywilnego; prawem administracyjnym, z uwagi na podobieństwo procedur i ustroju organów.

Podatek

Podatek to świadczenie o następującej charakterystyce: pieniężne, publicznoprawne, wynikające z ustawy, nieodpłatne (bez świadczenia wzajemnego), przymusowe, bezzwrotne, należne jedynie Skarbowi Państwa, województwu, powiatowi lub gminie. Tradycyjnymi cechami podatku są: przedmiot, czyli sytuacja warunkująca powstanie obowiązku podatkowego (przychód, dochód, obrót, majątek); podmiot (bierny-dłużnik oraz czynny-wierzyciel); podstawa opodatkowania; stawka podatkowa; ulgi i zwolnienia; tryb poboru.