Rozliczenie PIT 2017 przez Internet jako najnowsza implementacja elektronicznych formularzy podatkowych w RP

Po kilkuletnich doświadczeniach i corocznych usprawnieniach rozliczenie PIT przez Internet oferuje w pełni funkcjonalny, zintegrowany system elektronicznego rozliczenia podatku dochodowego, który odpowiada na potrzeby większości podatników w naszym kraju. Wszystko wskazuje, że w czasie zbliżającego się rozliczenia podatkowego, jak stało się to już tradycją w trakcie ostatnich lat, liczba podatników zdecydowanych dać szansę PIT za 2017 online wzrośnie po raz kolejny. Niewątpliwie też, możemy spodziewać się po tegorocznej edycji aplikacji podatkowych, iż rozliczenie PIT 2017 program odbędzie się na podstawie jeszcze bardziej dopracowanego narzędzia cyfrowego raportowania PIT.

Niezaprzeczalnym faktem jest wciąż znacząca przewaga liczebna podatników, którzy wybierają tradycyjną formę rozliczenia podatkowego w naszym kraju nad tymi, którzy zdecydowali się na powierzenie swoich stosunków z organami administracji podatkowej profesjonalnemu oprogramowaniu podatkowemu. Niewątpliwie wiąże się to z głębokim przywiązaniem znacznej części naszego społeczeństwa do tradycyjnych mediów, jeśli idzie o formalne stosunki z administracją państwową w ogóle. Ten konserwatyzm, który wydaje się szczególnie atrakcyjny dla starszego pokolenia, jest do pewnego stopnia uzasadniony, biorąc pod uwagę stopień świadomej informatyzacji ośrodków administracji państwowej. Niestety wciąż jeszcze w naszych urzędach, choć nominalnie wyposażone są w narzędzia elektronicznej obsługi interesantów (np. system epuap), w praktyce okazuje się, że urzędnicy posługują się nimi niepewnie, lub nawet zachęcają do pozostania przy tradycyjnych metodach załatwiania spraw urzędowych. Oczywiście, jeśli tak głęboką rezerwę zaobserwować można w środowisku urzędników państwowych, nie może dziwić podobna postawa wśród szeregowych interesantów-podatników, szczególnie tych bardziej przywiązanych (w konsekwencji wieloletnich doświadczeń) do sporządzania dokumentacji w formie papierowych formularzy. Można jedynie mieć nadzieję, że kolejne wersje aplikacji podatkowych, które w coraz to większym stopniu upraszczają proces przygotowania deklaracji podatkowej, okażą wystarczającą zachętą dla przynajmniej części podatników, którzy zdecydują się na podjęcie ryzyka przeprowadzenia rozliczenia podatkowego w zupełnie nowym dla siebie medium. Paradoksalnie część ta może raczej spodziewać się zmniejszenia ryzyka związanego z popełnieniem błędu w rachunkach PIT — program PIT zapewnia całkowitą ich bezbłędność.