Sprzedaż własnego mienia prywatnego a podatki

Prywatnie możemy sprzedawać rzeczy nowe i używane. Sprzedaż własnego mienia nie będzie podlegała opodatkowaniu, jeśli od końca miesiąca nabycia  upłynie 6 miesięcy.

Mogą być różne przyczyny zbywania własnego mienia. Dlatego też spotyka się sprzedaż rzeczy używanych (rozpakowanych i wykorzystywanych przez jakiś czas w celach prywatnych) jak i zupełnie nowych, nabytych jakiś czas temu lub całkiem niedawno. Może tak być, że nabyty towar chcemy odsprzedać nie używając go wcześniej. Jest to dopuszczalne. Jeżeli jednak powtarzalibyśmy taką czynność wielokrotnie, może być uznana za sprzedaż zorganizowaną w celu osiągania przychodów ze sprzedaży. Wtedy podatnik winien zgłosić działalność gospodarczą.

Jeśli sprzedaży prywatnej podlega rzecz ruchoma zakupiona do 6 miesięcy wstecz, to należy wykazać ją w rozliczeniu pit, jeśli nawet nie uzyskało się żadnej korzyści (zysku). Wartość określoną w umowie kupna-sprzedaży należy wpisać do deklaracji pit jako przychód w wierszu “inne źródła”. W polu koszty uzyskania przychodów należy wpisać koszty nabycia rzeczy, przesyłki, ogłoszeń itp. Końcowa kwota to różnica między ceną sprzedaży a kosztami. Jeśli jest to kwota dodatnia, czyli osiągnęliśmy zysk,  podlega on opodatkowaniu. Może się zdarzyć, że kwota ta będzie wynosić 0 lub nawet będzie ujemna, czyli nie osiągnęliśmy zysku, a nawet ponieśliśmy stratę. Mimo to mamy obowiązek wykazania przychodu w deklaracji (również rozliczając pit online), choć podatek nie naliczy się.

Rozliczenie sprzedaży prywatnej rzeczy ruchomych dokonuje się dopiero w rozliczeniu rocznym pit. Nie ma obowiązku płacenia zaliczek na podatek, jeśli nawet osiągnęło się zysk z takiej sprzedaży. Podatek płaci się dopiero w terminie rocznego rozliczenia pit.

Jeśli prywatne zbycie rzeczy odbywa się za pośrednictwem internetu, to rozliczenia dokonujemy nie na formularzu pit 37 (pit 37 online), lecz na druku pit 36 (pit 36 online).

Jeżeli od końca miesiąca, w którym rzecz sprzedawana została nabyta, upłynęło 6 miesięcy, nie trzeba składać deklaracji podatkowej ani płacić podatku, nawet jeśli byłby osiągnięty jakiś zysk.

Podatnik ma obowiązek wykazania, kiedy nastąpiło nabycie przez niego sprzedawanej rzeczy oraz kosztów związanych z transakcją.

Ze sprzedażą prywatną wiąże się podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten obciąża kupującego, a nie sprzedającego i jest naliczany od transakcji powyżej 1000 zł.