Za kogo PIT może złożyć płatnik

Rozliczenie roczne pit najczęściej kojarzy się z wypełnianiem skomplikowanych formularzy, które składamy w urzędzie skarbowym lub znalezieniem programu pit, aby rozliczyć pit przez internet. Nie zawsze jednak musimy rozliczać pit samodzielnie. Ustawodawca przewiduje takie sytuacje, w których rozliczenie podatku sporządza i przekazuje do urzędu skarbowego płatnik.

Aby skorzystać z takiego rozwiązania,  podatnik musi złożyć oświadczenie na formularzu PIT-12 w terminie do dnia 10 stycznia. Tylko pod warunkiem otrzymania takiego oświadczenia z zachowaniem obowiązującego terminu płatnik sporządzi za podatnika roczne obliczenie podatku i przekaże je do fiskusa. Niedochowanie terminu przez podatnika nie wiąże płatnika w tym zakresie. Natomiast PIT-12 złożony w ustawowym terminie, traktuje się na równi z zeznaniem.

Płatnik, który otrzyma od podatnika oświadczenie na formularzu PIT-12 w ustawowym terminie, zobowiązany jest do sporządzić roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym na formularzu PIT-40. Należy wypełnić go do końca lutego. Przekazanie rozliczenia do urzędu skarbowego oraz podatnikowi powinno odbyć się w tym samym terminie.

Natomiast w sytuacji gdy podatnik nie złoży płatnikowi oświadczenia PIT-12, płatnik ma  obowiązek sporządzenia informacji na formularzu PIT-11. Na jej podstawie podatnik może samodzielnie rozliczyć się w składanym zeznaniu podatkowym z uzyskanych w roku podatkowym dochodów, wypełnić ręcznie druki lub rozliczyć pit online. Rozliczanie pit online staje się coraz popularniejsze. Szczególnie duża ilość podatników rozlicza pit 37 online.

Przekazanie płatnikowi obowiązku rozliczenia z fiskusem jest dobrym rozwiązanie dla tych podatników, którzy nie korzystają z odliczeń w ramach ulg podatkowych i nie rozliczają swoich dochodów w sposób preferencyjny przewidziany dla małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci. Osoby które chcą skorzystać z tych preferencji, a także podatnicy, którzy mają więcej niż jedno źródło przychodów, nie będą mogli być rozliczeni przez płatnika.
Niektórzy płatnicy są zobowiązani przez ustawodawcę do rocznego obliczenia podatku bez konieczności składania przez podatnika deklaracji PIT-12. Dotyczy to organów wypłacających świadczenia z tytułu rent i emerytur, rent socjalnych i strukturalnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych. Organy rentowe sporządzają rozliczenie na druku PIT-40A, a w szczególnych sytuacjach na PIT-11A.