Zmiany w formularzach podatkowych w 2016 roku

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia, które wprowadzi wzory zmienionych formularzy zeznań podatkowych za 2015 rok. Rozporządzenie wchodzi w życie i nowe wzory  będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku.

Zmienione formularze będą mieć zastosowanie w rozliczeniu pit 2016, a dotyczyły będą uzyskanych dochodów lub poniesionych strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Zmianie ulegną druki rocznego rozliczenia podatku od dochodu PIT-40, zeznań o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty PIT-37, PIT-36, PIT 36L, PIT-38, PIT-39 oraz załączniki informacyjne PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/Z, PIT/ZG.

Najczęściej zmiany będą miały charakter techniczny. Większość przewidzianych zmian wynika z konieczności dostosowania formularzy zeznań do nowelizacji wprowadzonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej. Niektóre zmiany spowodowane są chęcią wyeliminowania ryzyka błędów, jakie zgłaszane były przy rozliczeniach za poprzednie lata. Zastrzeżenia zgłaszane były przez organy podatkowe, ale tez przez samych podatników.

Najczęściej występowały błędy przy wypełnianiu PIT-36, PIT-B oraz PIT-M. Na przykład w obecnie obowiązującym formularzu PIT-36 dochody z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ustawy o podatku dochodowym sumowane były z przychodami i kosztami z innych źródeł, natomiast w nowym wzorze druku będzie wyodrębniona pozycja do rozliczenia tych przychodów. Wprowadzenie zmiana jest uzasadnione tym, że ustawa nie pozwala rozliczać straty ze źródła: odpłatne zbycie rzeczy tak jak jest to dopuszczalne w przypadku innych źródeł przychodów.

Jeśli będziemy chcieli dokonać rozliczenia pitu przez internet, program pit w 2016 roku będzie zawierał formularze w nowej wersji. Rozliczenie pit 2015 online będzie jeszcze prostsze niż dotychczas. Rozlicz pit online i nie zrobisz błędu wpisując dane do nieaktualnych druków.

Z nowymi wzorami formularzy podatkowych można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.