Rozliczanie pit z rozmów prywatnych z telefonu służbowego

Pracownik może otrzymać od pracodawcy telefon służbowy. W przypadku wykorzystywania telefonu służbowego do połączeń prywatnych powstanie nieodpłatne świadczenie dla pracownika, które podlega rozliczeniu pit.

Czytaj więcej

PIT/DS INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ

PIT/DS jest załącznikiem do zeznań podatkowych PIT-36 i PIT-36L. Przeznaczony jest do wypełniania przez podatników  uzyskujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy ustalają dochód na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Czytaj więcej

Dwie stawki odsetek za zwłokę w 2016 roku.

Nieterminowe rozliczanie się z fiskusem skutkuje obowiązkiem zapłaty karnych odsetek. Obowiązek wpłaty odsetek występuje w przypadku opóźnienia z zapłatą podatku lub zaliczek na podatek, ale również w przypadku opóźnień w opłacie innych należności związanych z byciem podatnikiem.

Czytaj więcej

Ważna zmiana w PIT-11

W deklaracjach PIT-11 sporządzanych w 2016 roku znajdzie się informacja o rodzaju obowiązku podatkowego jakiemu podlega podatnik w naszym kraju.

Czytaj więcej

Dochody niewykazywane w pit

Gdy uzyskujemy w roku podatkowym przychody, po jego zakończeniu musimy sporządzić rozliczenie roczne pit. W przypadku uzyskania w 2015 roku przychodów z różnych źródeł będziemy musieli je połączyć i zawrzeć w rozliczeniu pit 2016 ( w roku 2016 rozliczamy przychody z 2015). Niektórych dochodów  nie wykazujemy w rozliczeniu rocznym pit.

Czytaj więcej

Odsetki od zaległości podatkowych 2016

W roku 2016 wysokość odsetek za zwłokę na gruncie ordynacji podatkowej nie ulegnie zmianie. Nadal będzie wynosiła równowartość dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP oraz dwóch punktów procentowych, nie mniej jednak niż 8%.

Czytaj więcej

Premie pieniężne wypłacane przez banki (tzw. cashback) nie podlegają PIT

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok rozstrzygający spór o opodatkowanie nagród wypłacanych przez banki użytkownikom kart płatniczych (tzw. cashback). NSA potwierdził, że wypłaty nie podlegają PIT, gdyż były związane ze sprzedażą premiową zwolnioną z opodatkowania zgodnie z zapisami w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Podział ulgi prorodzinnej

Ulga prorodzinna przysługuje osobom faktycznie sprawującym opiekę nad dziećmi, czyli spełniającymi warunek wspólnego zamieszkania oraz za  czas rzeczywistego sprawowania opieki. Może być podzielona pomiędzy sprawujących opiekę proporcjonalnie do ich zaangażowania.

Czytaj więcej

Imprezy świąteczne a PIT 2016

Zbliżają się święta i czas spotkań z bliskimi w gronie rodzinnym, z przyjaciółmi. Często też pracodawcy organizują dla swoich pracowników spotkania przedświąteczne w firmie. Czy  pracownik biorący udział w takiej imprezie dokonując rozliczenia pit 2016 będzie zobowiązany odprowadzić podatek od przychodu – świadczenia otrzymanego z tytułu imprezy firmowej?

Czytaj więcej

Ulga badawczo-rozwojowa

Rozliczenie pit 2016 będzie wiązało się z nowymi regulacjami podatkowymi. Przy rozliczeniu pit 2015 (pit za 2015 online, rozliczanie pit online, rozliczenie pit 2015 online) program podpowie podatnikom nowe rozwiązania obowiązujące od 1 stycznia 2016roku.

W tym miejscu chcemy napisać kilka słów o nowo wprowadzanej uldze badawczo-rozwojowej. Przez ostatnie lata podatnicy mogli korzystać z ulgi na nabycie nowych technologii. Od 1 stycznia 2016 ulga ta przestanie funkcjonować, a jej miejsce zajmie nowa ulga podatkowa, której celem jest promowanie działalności badawczo-rozwojowej.

Czytaj więcej