Ważna zmiana w PIT-11

W deklaracjach PIT-11 sporządzanych w 2016 roku znajdzie się informacja o rodzaju obowiązku podatkowego jakiemu podlega podatnik w naszym kraju.

Czytaj więcej

Dochody niewykazywane w pit

Gdy uzyskujemy w roku podatkowym przychody, po jego zakończeniu musimy sporządzić rozliczenie roczne pit. W przypadku uzyskania w 2015 roku przychodów z różnych źródeł będziemy musieli je połączyć i zawrzeć w rozliczeniu pit 2016 ( w roku 2016 rozliczamy przychody z 2015). Niektórych dochodów  nie wykazujemy w rozliczeniu rocznym pit.

Czytaj więcej

Odsetki od zaległości podatkowych 2016

W roku 2016 wysokość odsetek za zwłokę na gruncie ordynacji podatkowej nie ulegnie zmianie. Nadal będzie wynosiła równowartość dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP oraz dwóch punktów procentowych, nie mniej jednak niż 8%.

Czytaj więcej

Premie pieniężne wypłacane przez banki (tzw. cashback) nie podlegają PIT

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok rozstrzygający spór o opodatkowanie nagród wypłacanych przez banki użytkownikom kart płatniczych (tzw. cashback). NSA potwierdził, że wypłaty nie podlegają PIT, gdyż były związane ze sprzedażą premiową zwolnioną z opodatkowania zgodnie z zapisami w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Podział ulgi prorodzinnej

Ulga prorodzinna przysługuje osobom faktycznie sprawującym opiekę nad dziećmi, czyli spełniającymi warunek wspólnego zamieszkania oraz za  czas rzeczywistego sprawowania opieki. Może być podzielona pomiędzy sprawujących opiekę proporcjonalnie do ich zaangażowania.

Czytaj więcej

Imprezy świąteczne a PIT 2016

Zbliżają się święta i czas spotkań z bliskimi w gronie rodzinnym, z przyjaciółmi. Często też pracodawcy organizują dla swoich pracowników spotkania przedświąteczne w firmie. Czy  pracownik biorący udział w takiej imprezie dokonując rozliczenia pit 2016 będzie zobowiązany odprowadzić podatek od przychodu – świadczenia otrzymanego z tytułu imprezy firmowej?

Czytaj więcej

Ulga badawczo-rozwojowa

Rozliczenie pit 2016 będzie wiązało się z nowymi regulacjami podatkowymi. Przy rozliczeniu pit 2015 (pit za 2015 online, rozliczanie pit online, rozliczenie pit 2015 online) program podpowie podatnikom nowe rozwiązania obowiązujące od 1 stycznia 2016roku.

W tym miejscu chcemy napisać kilka słów o nowo wprowadzanej uldze badawczo-rozwojowej. Przez ostatnie lata podatnicy mogli korzystać z ulgi na nabycie nowych technologii. Od 1 stycznia 2016 ulga ta przestanie funkcjonować, a jej miejsce zajmie nowa ulga podatkowa, której celem jest promowanie działalności badawczo-rozwojowej.

Czytaj więcej

Korygowanie błędów w deklaracji PIT

Błędy występujące w deklaracjach podatkowych mogą mieć rangę poważnych lub mniejszej wagi. W zależności od rodzaju błędu może on być skorygowany przez organ fiskalny samodzielnie lub przez podatnika wezwanego do skorygowania nieprawidłowości.

Czytaj więcej

Za kogo PIT może złożyć płatnik

Rozliczenie roczne pit najczęściej kojarzy się z wypełnianiem skomplikowanych formularzy, które składamy w urzędzie skarbowym lub znalezieniem programu pit, aby rozliczyć pit przez internet. Nie zawsze jednak musimy rozliczać pit samodzielnie. Ustawodawca przewiduje takie sytuacje, w których rozliczenie podatku sporządza i przekazuje do urzędu skarbowego płatnik.

Czytaj więcej

Kiedy sprzedaż nieruchomości rozliczyć w rocznym PIT?

Dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości mogą być zwolnione z podatku dochodowego, jeśli od chwili zakupu do momentu sprzedaży upłynęło pięć pełnych lat kalendarzowych. Jeśli sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat, trzeba wykazać dochód w rozliczeniu rocznym pit.

Czytaj więcej